வேலை – Sri Lankan Tamil News

Queensbury Hospitals (pvt) Ltdல் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ Queensbury Hospitals (pvt) Ltdல் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 01. Receptionist 02. Nurse 03. Accounts Clerk 04. Marketing Assistant 05. Field Officer 06. Phlebotomist 07. Data Entry Operator 08. Supervisor 09.... Read more »

காணாமல் போன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ காணாமல் போன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் (விண்ணப்ப படிவம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது) ✅ தகைமை – பட்டம் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 04.11.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉... Read more »

Advertisement

MRC Group of Companiesல் பதவி வெற்றிடம்

✅ MRC Group of Companiesல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Receptionist ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 04.11.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு பற்றி... Read more »

Realty Management Services (Pvt) Ltdல் பதவி வெற்றிடம்

✅ Realty Management Services (Pvt) Ltdல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Secretary ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 31.10.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு... Read more »

Vision Care Optical Service (pvt) Ltdல் பதவி வெற்றிடம்

✅ Vision Care Optical Service (pvt) Ltdல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Management Trainee ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 30.10.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும்... Read more »

The Institute of Chartered Accountants of Sri Lankaல் பதவி வெற்றிடம்

✅ The Institute of Chartered Accountantsல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Student’s Affairs ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 25.10.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து... Read more »

இலங்கையில் அமைந்துள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ இலங்கையில் அமைந்துள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 01. INTERN (MIGRANT ASSISTANT UNIT) 02. RADIOLOGIC TECHNOLOGIST ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 03.11.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க... Read more »

இலங்கை சட்டக் கல்லூரியில் பதவி வெற்றிடம்

✅ இலங்கை சட்டக் கல்லூரியில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- முகாமைத்துவ உதவியாளர் ✅ தகைமை :- 👉 சாதாரண தரத்தில் 6 பாடங்களில் சித்தி (4C உட்பட) 👉 உயர் தரத்தில் 3 பாடங்களிலும் சித்தி 👉 கணணிக் அறிவு 👉... Read more »

இலங்கை மஹாவலி அபிவிருத்தி அமைச்சினால் நிர்வகிக்கப்படும் செயற்றிட்டத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ இலங்கை மஹாவலி அபிவிருத்தி அமைச்சினால் நிர்வகிக்கப்படும் செயற்றிட்டத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 01. கொள்முதல் அதிகாரி 02. கணக்காளர் 03. கண்கானிப்பு & மதிப்பீட்டு நிபுணர் 04. சுற்றுல்சூழல் அதிகாரி 05. செயற்றிட்ட பொறியியலாளர் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி... Read more »

இலங்கை சுகாதார அமைச்சினால் மத்திய மாகாணத்தில் நிர்வகிக்கப்படும் செயற்றிட்டத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ இலங்கை சுகாதார அமைச்சினால் மத்திய மாகாணத்தில் நிர்வகிக்கப்படும் செயற்றிட்டத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- செயற்றிட்ட பொறியியலாளர் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 30.10.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள்.... Read more »