வேலை – Sri Lankan Tamil News

மஹாவலி அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயற்றிட்டத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ மஹாவலி அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயற்றிட்டத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- செயற்றிட்ட பணிப்பாளர் ✅ தகைமை :- பட்டம் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 31.12.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE... Read more »

Customer care officer – Avissawella

අප ආයතනයට පාරිභෝගික සේවා අංශයට නිලධාරීන් , නිලධාරීනියන් බදවා ගනු ලැබේ … ස්ථිර පත්වීම්.. පැමිණිමේ දීමනා වැටුප් සහිත වාර්ෂික නිවාඩු අසාද්‍ය රෝග සදහා සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල හා සේවා නියුක්තිකයන්ගේ... Read more »

Advertisement

Royal Hospital (pvt) Ltdல் பதவி வெற்றிடம்

✅ Royal Hospital (pvt) Ltdல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Medical Officer ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு பற்றி உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எம்முடன் இணைந்து... Read more »

China Harbour Engineering Company Ltdல் பதவி வெற்றிடம்

✅ China Harbour Engineering Company Ltdல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Design Engineer ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 31.12.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து... Read more »

LB Financeல் பதவி வெற்றிடம்

✅ LB Financeல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Management Trainee ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு பற்றி உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எம்முடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள் Facebook... Read more »

Savannah Restaurantல் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ Savannah Restaurantல் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 1. Assistant Manager 2. Cashier 3. Barmen 4. Cook Assistant ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு... Read more »

Indoscan Private Limitedல் பதவி வெற்றிடம்

✅ Indoscan Private Limitedல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Accounts Assistant ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு பற்றி உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எம்முடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள்... Read more »

Gislaved Gummi Lanka (Pvt) Ltdல் பதவி வெற்றிடம்

✅ Gislaved Gummi Lanka (Pvt) Ltdல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Production Assistant ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 15.12.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து... Read more »

Management Assistant, Data Entry Operator, Telephone Operator, Office Assistant, Office Labourer – Health Services Savings & Credit Cooperative Society Ltd

Available Vacancies: 1. Management Assistant 2. Data Entry Operator 3. Telephone Operator 4. Office Assistant 5. Office Labourer Closing Date: 2019-12-27 Location: Health Services Savings & Credit Cooperative Society Ltd Hiring Organization... Read more »

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOLல் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ BRITISH INTERNATIONAL SCHOOLல் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 01. PRE-SCHOOL TEACHER 02. PRIMARY TEACHER 03. SCIENCE TEACHER 04. MATHS TEACHER 05. ENGLISH TEACHER 06. ICT TEACHER 07. SINHALA TEACHER 08. TAMIL... Read more »