நிகழ்வு – Sri Lankan Tamil News

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 19ம் நாள் உற்சவம் காலை (2019-08-24)

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 19ம் நாள் உற்சவம் காலை (2019-08-24) * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 18ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-23)

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் கார்த்திகை உற்சவம் – 23.08.2019 * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

Advertisement

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 17ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-22)

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 17ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-22) * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 16ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-21)

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 16ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-21) * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 15ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-20)

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 15ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-20) * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 14ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-19)

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 14ம் நாள் உற்சவம் மாலை * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 13ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-18)

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 13ம் நாள் உற்சவம் மாலை. உள்வீதியுல சிறப்பு நிகழ்வு: நல்லூர் கந்தவேற்ப் பெருமான் வள்ளி தேவசேனாதிபதியாக இப் பதின்மூன்றாம் நாளிலே முருக நாம பஜனை உடன் உல்லாவரும் நாள். பஜனை என்றால் என்ன கடவுளை கைதொழ நாம் எந்த மார்கத்தையும்... Read more »

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 12ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-17)

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 12ம் நாள் உற்சவம் மாலை. உள்வீதியுல சிறப்பு நிகழ்வு: நல்லூர் கந்தவேற்ப் பெருமான் வள்ளி தேவசேனாதிபதியாக இப் பன்னிரண்டாம் நாளிலே திருப்புகள் நாதஸ்வர இசையுடன் உள்வீதி வலம் வரும் நிகழ்வு ஆனது நல்லை நகர் மட்டும் அல்லாது இப் பூலோகமே... Read more »

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 11ம் நாள் உற்சவம் மாலை.(2019-08-16)

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 11ம் நாள் உற்சவம் மாலை. நல்லூர் கந்தவேற்ப் பெருமான் வள்ளி தேவசேனாதிபதியாக பத்து தினங்களும் உற்சவம் கண்டு தற்போது பெருவிழாகாணும் காலம் கடந்த பத்து தினங்களிலே உலகின் எல்லா ஆலயங்களிலும் காணப்படுகின்ற சைவ சமயத்தின் மரபு வழி மங்கள இசையாகிய... Read more »

நல்லூர்க் கந்தவேற்ப் பெருமானின் 10ம் நாள் உற்சவம் மாலை (2019-08-15)

10ம் திருவிழா(மஞ்சம்) – 15.08.2019 * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »